NODUS s.r.o.

Moldavská cesta 10/B
040 11  Košice
Fax/zázn.: 055 / 6444 029
Tel.: 055 / 6426 059
E-mail: nodus@nodus.sk

Služby Pultu Centralizovanej Ochrany

Na monitorovanie Vášho majetku využívame namodernejší pult na slovenskom trhu.  Stredisko registrácie poplachov spĺňa všetky bezpečnostné, technické a personálne požiadavky podľa súčasne platných noriem v Slovenskej republike.

Na Pulte centralizovanej ochrany Vám od 1.4.2012 ponúkame tieto služby:

 1. 24-hodinové monitorovanie objektu chráneného elektronickým zabezpečovacím systémom: schéma
   • prenos poplachových správ,
   • prenos informačných správ,
   • prenos servisných správ,
   • prenos kontrolných správ
     
    Ponuka vo formáte pdf TU.

  1. 24-hodinové monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie objektu:
    • prenos poplachových správ,
    • prenos poruchových správ.

  2. 24-hodinové monitorovanie a regulácia:
    • teploty,
    • dymu,
    • zaplavenia,
    • premiestnenia predmetov,
    • koncentrácie plynov (LPG, CO, trichlórmetán).

  3. Služba "V-A PCO", pozostávajúca z: schéma
   24-hodinový VIDEO monitoring
   - monitorovanie objektov pomocou priemyselnej televízie:
    • monitorovanie stráženeho priestoru na diaľku,
    • monitorovanie vstupu nepovolanej osoby,
    • využívanie služieb AUDIO dohľadu,
    • nie je nutná fyzická prítomnosť strážnika v chránenom objekte.

   24-hodinový AUDIO dohľad v reálnom čase s nepovolanou osobou priamo v objekte:
    • monitorovanie neoprávneného/nepovoleného vstupu osoby do chráneného priestoru,
    • výzva osoby na opustenie chráneného priestoru pomocou audio systému, 
    • maximálne zníženie resp. zabránenie vzniku prípadnej škodovej udalosti,
    • nie je nutná fyzická prítomnosť strážnika v chránenom objekte.
      
     Ponuka vo formáte pdf TU.

   1. GPS monitorovanie vozidiel: schéma
     • zobrazenie polôh a stavov všetkých evidovaných vozidiel,
     • sledovanie nehody na parkovisku,krádeže kolies, odtiahnutie vozidla a havárie
     • kniha jázd,
     • kompletná štatistika.
       
      Ponuka vo formáte pdf TU.

      Prenos informácií objekt - PCO prostredníctvom sa uskutočňuje pomocou :

       • telefonnej linky,
       • GSM/GPRS komunikácie,
       • rádiovej siete,
       • internetu.

      PREHLÁSENIE:

      PCO spĺňa všetky požiadavky podľa noriem platných od januára 2011:

        • STN EN 50518-1 - Priestorové a konštrukčné požiadavky na PCO,
        • STN EN 50518-2 - Technické požiadavky na PCO,
        • STN EN 50518-3 - Postupy a požiadavky na prevádzku.