NODUS s.r.o.

Moldavská cesta 10/B
040 11  Košice
Fax/zázn.: 055 / 6444 029
Tel.: 055 / 6426 059
E-mail: nodus@nodus.sk

Kto sme

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá zamestnáva celkove cez 130 zamestnancov vo výkone strážnej služby a prepravách financií. Službu dodávame pre viac ako 18 klientov. Niektorých klientov máme dlhodobo, od založenia spoločnosti, čo svedčí o dobrej vzájomnej spolupráci.

Sídlime v Košiciach, ale naše aktivity prevádzkujeme aj v mestách:

  • Dubnica nad Váhom,
  • Moldava nad Bodvou,
  • Trebišov,
  • Prešov.

 

Zákazníkom ponúkame profesionálnu službu a spĺňame podmienky priemyselnej bezpečnosti preverenej Národným bezpečnostným úradom.

Naši zamestnanci pracujú v oblasti súkromných bezpečnostných služieb od roku 1991, máme 22 ročné skúsenosti, ktoré pri riešení Vašej bezpečnostnej situácie radi využijeme.

Všetci naši zamestnanci spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. O súkromnej bezpečnosti.
Sú pravidelne školení a preskúšavaní zo znalosti zákona, BOZP a zásad Prvej pomoci.

Dodávku služieb realizujeme po konkrétnej dohode s klientom a podpise zmluvy o dodávke služby.