NODUS s.r.o.

Moldavská cesta 10/B
040 11  Košice
Fax/zázn.: 055 / 6444 029
Tel.: 055 / 6426 059
E-mail: nodus@nodus.sk

Ceny služieb: 

 • Strážna služba,
 • Detektívna služba, 
 • Preprava a ochrana financií, 
 • Pult Centralizovanej Ochrany - mesačný monitoring

závisia od viacerých činiteľov - rizík ochrany a preto ich stanovujeme pre každého klienta individuálne.

Službu V-A PCO ponúkame od 450,-€ mesačne.

Cena Technickej  služby:

 • Poplachový systém narušenia PSN
 • Kamerové systémy PTV-CCTV

závisí od požiadaviek klienta na kvalitu a požadované funkcie dodaných komponentov. 

Cena práce pracovníka Technickej služby je od 18,-€/hod.

V obchodnom prípade postupujeme individuálne podľa týchto krokov:

 • návšteva u klienta, zistenie skutočnej požiadavky,
 • spracovanie konkrétneho komplexného návrhu zabezpečenia dodávky služby,
 • doručenie návrhu klientovi,
 • úprava návrhu klientom,
 • dohodnutie konečného znenia návrhu vrátane ceny a konkrétnych podmienok dodávky so stanovením termínu zahájenia dodávky,
 • spracovanie a podpis vzájomnej zmluvy,
 • realizácia výkonov technickej služby.


Uvedené kroky sme schopní zrealizovať primerane rýchlo, máme prepracované postupy, ktoré nám umožňujú „čakať“ na reakcie klienta.