NODUS s.r.o.

Moldavská cesta 10/B
040 11  Košice
Fax/zázn.: 055 / 6444 029
Tel.: 055 / 6426 059
E-mail: nodus@nodus.sk

Výhody 1BOX PCO

Na monitorovanie Vášho majetku využívame najmodernejší pult na slovenskom trhu 1BOX. Jeho výhody oproti predchádzajúcim verziám a PCO iných výrobcov sú nasledovné: 

  1. SW – 1BOX PCO predstavuje najnovšiu verziu softwaru NET-G k PCO NAM GLOBAL, ktorá naviac umožňuje:

   - spracovávanie viacerých poplachov naraz,

   - operátori PCO priamo do navigácie zásahového vozidla odosiela súradnice chráneného objektu,

   - monitoring jazdy a zásahu vozidla na objekte, bez využitia telefonického hovoru alebo vysielačiek zásahovej jednotky – ide o plne automatizovaný systém.

  2. Spoľahlivosť - Aplikácia PCO beží na samostatnom serveri – operátor nepracuje priamo na serveri, čím sa znižuje sa riziko poškodenia PCO resp. prípadná strata dát.

  3. Najmodernejšia technológia – využívame najmodernejšie IT technológie pre spracovanie, uloženie a archiváciu dát. Kvôli morálnemu opotrebeniu meníme server PCO raz za 3 roky.

  4. Normy STN – 1Box spĺňa požiadavky STN EN 50518 „Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá“ a ďalších normatívnych predpisov platných pre PCO.

  5. Dohľad a podpora – na systém dohliada 24 hodín 7 dní v týždni dohľadové centrum výrobcu NAM system a.s. - ON – LINE.

  6. Technická podpora – NAM system a.s. nám poskytuje 24 hodinovú technickú podporu pre prípadné riešenie technických a prevádzkových problémov.

  7. Nahrávanie hovorov – každý telefónny hovor sa automaticky nahráva a ukladá s väzbou na strážený objekt v databáze PCO.