• Strážna služba v rozsahu § 3, zákona č. 473/2005 Z.z.:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
  • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana osoby,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.

  Služby Pultu centralizovanej ochrany strediska registrácie poplachov
  viac…

  • v máji 2011 sme spustili skúšobnú prevádzku PCO NAM  GLOBAL, ktorú sme ukončili 31.3.2012,
  • od 1.4.2012 ponúkame služby PCO aj pre verejnosť,
  • od 1.7.2013 sme inovovali PCO na najmodernejší typ 1BOX (najnovšia verzia NAM GLOBAL), výhody oproti pôvodnému viac…,
  • 24-hodinové monitorovanie objektu chráneného elektronickým zabezpečovacím systémom,
  • 24-hodinové monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie,
  • 24-hodinový VIDEO monitoring:

   monitorovanie objektov pomocou priemyselnej televízie,

   24-hodinový AUDIO dohľad v reálnom čase:

   s nepovolanou osobou priamo v objekte,

  • GPS monitorovanie vozidiel,
  • prenos informácií objekt – PCO prostredníctvom telefonnej linky, GSM/GPRS, rádiovej siete a internetu,
  • PCO spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 50518-1 a STN EN 50518-2 platné od januára 2011.

  Technickej služby v rozsahu § 7, ods.1 zákona č. 473/2055 Z.z. a to projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu:

  • EZS – elektronických zabezpečovacích systémov,
  • PTV – priemyselnej televízie,
  • EPS – elektronických požiarných systémov,
  • SKV – systémov kontroly vstupu,
  • docházkových systémov,
  • Stredisko technickej podpory systému ONI. viac…
 •  

   Detektívnej služby v rozsahu § 4 zákona č. 473/2005Z.z.:

   • hľadanie osoby,
   • hľadanie majetku,
   • monitorovanie osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
   • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
   • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ich majetkových pomeroch,
   • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
   • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
  Strážna služba Košice SBS Nodus spol. s r.o. PCO

  Používame zabezpečovacie systémy od:

  •    Paradoxu
  •    Jablotronu
  •    kamerové systémy od Hikvision, Panasonic a podobne
  Strážna služba Košice SBS Nodus spol. s r.o. PCO