Na monitorovanie Vášho majetku využívame najmodernejší pult na slovenskom trhu.  Stredisko registrácie poplachov spĺňa všetky bezpečnostné, technické a personálne požiadavky podľa súčasne platných noriem v Slovenskej republike.

Na Pulte centralizovanej ochrany Vám od 1.4.2012 ponúkame tieto služby:

24-hodinové monitorovanie objektu chráneného elektronickým zabezpečovacím systémom: schéma

 • prenos poplachových správ,
 • prenos informačných správ,
 • prenos servisných správ,
 • prenos kontrolných správ
   
  Ponuka vo formáte pdf TU.

24-hodinové monitorovanie elektronickej požiarnej signalizácie objektu:

 • prenos poplachových správ,
 • prenos poruchových správ.

24-hodinové monitorovanie a regulácia:

 • teploty,
 • dymu,
 • zaplavenia,
 • premiestnenia predmetov,
 • koncentrácie plynov (LPG, CO, trichlórmetán).

Služba „V-A PCO“, pozostávajúca z:

schéma

24-hodinový VIDEO monitoring

– monitorovanie objektov pomocou priemyselnej televízie:
  • monitorovanie stráženeho priestoru na diaľku,
  • monitorovanie vstupu nepovolanej osoby,
  • využívanie služieb AUDIO dohľadu,
  • nie je nutná fyzická prítomnosť strážnika v chránenom objekte.

24-hodinový AUDIO dohľad v reálnom čase s nepovolanou osobou priamo v objekte:

  • monitorovanie neoprávneného/nepovoleného vstupu osoby do chráneného priestoru,
  • výzva osoby na opustenie chráneného priestoru pomocou audio systému, 
  • maximálne zníženie resp. zabránenie vzniku prípadnej škodovej udalosti,
  • nie je nutná fyzická prítomnosť strážnika v chránenom objekte.
    
   Ponuka vo formáte pdf TU.

  GPS monitorovanie vozidiel:

  schéma

   • zobrazenie polôh a stavov všetkých evidovaných vozidiel,
   • sledovanie nehody na parkovisku,krádeže kolies, odtiahnutie vozidla a havárie
   • kniha jázd,
   • kompletná štatistika.
     
    Ponuka vo formáte pdf TU.

   Prenos informácií objekt – PCO prostredníctvom sa uskutočňuje pomocou :

    • telefonnej linky,
    • GSM/GPRS komunikácie,
    • rádiovej siete,
    • internetu.

   PREHLÁSENIE:

   PCO spĺňa všetky požiadavky podľa noriem platných od januára 2011:

     • STN EN 50518-1 – Priestorové a konštrukčné požiadavky na PCO,
     • STN EN 50518-2 – Technické požiadavky na PCO,
     • STN EN 50518-3Postupy a požiadavky na prevádzku.
   PCO Košice pult centralizovanej ochrany SBS Nodus spol.s r.o.
    

   Na monitorovanie Vášho majetku využívame najmodernejší pult na slovenskom trhu 1BOX. Jeho výhody oproti predchádzajúcim verziám a PCO iných výrobcov sú nasledovné: 

    

     SW

     – 1BOX PCO predstavuje najnovšiu verziu softwaru NET-G k PCO NAM GLOBAL, ktorá naviac umožňuje:

     – spracovávanie viacerých poplachov naraz,

     – operátori PCO priamo do navigácie zásahového vozidla odosiela súradnice chráneného objektu,

     – monitoring jazdy a zásahu vozidla na objekte, bez využitia telefonického hovoru alebo vysielačiek zásahovej jednotky – ide o plne automatizovaný systém.

     Spoľahlivosť

     – Aplikácia PCO beží na samostatnom serveri – operátor nepracuje priamo na serveri, čím sa znižuje sa riziko poškodenia PCO resp. prípadná strata dát.

     Najmodernejšia technológia

     – využívame najmodernejšie IT technológie pre spracovanie, uloženie a archiváciu dát. Kvôli morálnemu opotrebeniu meníme server PCO raz za 3 roky.

     Normy STN – 1Box spĺňa požiadavky STN EN 50518 „Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá“ a ďalších normatívnych predpisov platných pre PCO.

     Dohľad a podpora

     – na systém dohliada 24 hodín 7 dní v týždni dohľadové centrum výrobcu NAM system a.s. – ON – LINE.

     Technická podpora

     – NAM system a.s. nám poskytuje 24 hodinovú technickú podporu pre prípadné riešenie technických a prevádzkových problémov.

     Nahrávanie hovorov

     – každý telefónny hovor sa automaticky nahráva a ukladá s väzbou na strážený objekt v databáze PCO.

   PCO

   Službu V-A PCO ponúkame od 450,-€ mesačne. Cena Technickej služby: Poplachový systém narušenia PSN, Kamerové systémy PTV-CCTV závisí od požiadaviek klienta na kvalitu a požadované funkcie dodaných komponentov. Cena práce pracovníka Technickej služby je od 16,-€/hod.

   PCO Košice pult centralizovanej ochrany SBS Nodus spol.s r.o.

   Mesačný monitoring závisí od viacerých činiteľov – rizík ochrany a preto ich stanovujeme pre každého klienta individuálne.