Sme Súkromná Bezpečnostná Služba, ktorá zamestnáva celkove 85 zamestnancov vo výkone strážnej služby a prepravách financií. Službu dodávame pre viac ako 18 klientov. Niektorých klientov máme dlhodobo, od založenia spoločnosti, čo svedčí o dobrej vzájomnej spolupráci.

Nodus s.r.o.

bola založená roku 2002, na trhu pôsobí 16 rokov. Pôsobisko máme v Košiciach vo Východoslovenskom kraji, ale naše aktivity prevádzkujeme aj v mestách:

  • Liptovský Hrádok
  • Trebišov
  • Prešov

Ochrana dostupná 24 – hodin denne

telefonicky, resp v stránkových hodinách utorky a štvrtky od 08:00 do 12:00

Zákazníkom ponúkame profesionálnu službu a spĺňame podmienky priemyselnej bezpečnosti preverenej Národným bezpečnostným úradom.

Naši zamestnanci pracujú v oblasti súkromných bezpečnostných služieb od roku 1991, máme 22 ročné skúsenosti, ktoré pri riešení Vašej bezpečnostnej situácie radi využijeme.

Všetci naši zamestnanci spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. O súkromnej bezpečnosti.
Sú pravidelne školení a preskúšavaní zo znalosti zákona, BOZP a zásad Prvej pomoci.

Dodávku služieb realizujeme po konkrétnej dohode s klientom a podpise zmluvy o dodávke služby.

Pre všetky oblasti máme vydané Licencie na prevádzkovanie:

súkromná bezpečnostná služba Košice Nodus spol. s r.o. SBS ochrana majetku licencia detektívne službysúkromná bezpečnostná služba Košice Nodus spol. s r.o. SBS ochrana majetku licencia strážnej službysúkromná bezpečnostná služba Košice Nodus spol. s r.o. SBS ochrana majetku licencia technickej služby