Strážnik

Pre potreby doplnenia stavu zamestnancov prijímame do riadneho pracovného pomeru v lokalite mesta Košice.

  • Objekty sa nachádzajú priamo v meste.
  • Práca v priemyselných objektoch (nie nákupné centrá!).
  • Výhody – stravné poukážky 3,70€/kus, práca na normu hodín, rôzne druhy finančných príspevkov
  • Nástupný plat 3,25€ Eur/hod btto. Nástup možný ihneď po dohode.
  • Životopisy s aktuálnou fotografiou zasielajte mailom na nodus@mail.t-mobile.sk alebo osobne doručte do sídla firmy.